Gerlich Odry
Náhradní plnění

Náhradní plnění


Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a vyhláška č. 518/2004, kterou se zákon č. 435 provádí, ukládá v § 81 odst. 1 zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci, včetně státních institucí a rozpočtových organizací, zaměstnávat osoby se zdravotním postižením – OZP (dříve ZPS) ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4%.

POZOR 1.10.2017 začala platit novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a poskytování náhradního plnění doznalo určitých změn, na které musí jak chráněné dílny poskytující náhradní plnění, tak zákazníci odebírající zboží, či služby v režimu náhradního plnění, reagovat.

Novinkou je zavedení centrálního registru poskytovatelů náhradního plnění, efektivnější kontrola kapacit poskytovatelů náhradního plnění (více na stránkách MPSV – www.mpsv.cz).


Každá organizace má možnost splnit tuto povinnost třemi způsoby:

  1. zaměstnat tolik občanů OZP, aby jejich počet činil minimálně 4 % z celkového počtu pracovníků zaměstnavatele – povinný podíl.
  2. odvodem do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy (zveřejněné Českým statistickým úřadem) za každého zdravotně postiženého spoluobčana podle povinného podílu.
  3. odebíráním výrobků a služeb od organizací zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců OZP (nebo od chráněných dílen). Hodnota odběrů je stanovena sedminásobkem průměrné měsíční mzdy zjištěné za 1. – 3. čtvrtletí sledovaného roku násobeného povinným podílem zaměstnanců OZP v dané organizaci – jedná se o tzv. náhradní plnění.

Firma GERLICH ODRY s. r. o. má statut „chráněné dílny“ (uzavřena dohoda s ÚP v roce 2000). Zaměstnává více než 60 % zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním a je tedy oprávněna poskytovat náhradní plnění ve smyslu výše jmenovaného zákona. Od 1.10.2017  pokračujeme v poskytování náhradního plnění dle platné novely zákona č. 435/2004 Sb.

Kontaktujte  nás: info@gerlich-odry.cz

mskraj


Chráněnou dílnu GERLICH ODRY s.r.o. podpořil Moravskoslezský kraj
prostřednictvím Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s.