Gerlich Odry
Sociální principy


Jak Gerlich Odry naplňuje sociální principy?

Naši chráněnou dílnu Gerlich Odry s.r.o. najdete mezi dalšími sociálními podniky na adrese www.ceske-socialni-podnikani.cz.

MPSV definovalo indikátory (rozpoznávací znaky sociálního podniku), které by měly být pro firmy, hlásící se k sociálnímu podnikání, povinné. Míří do pěti oblastí – sociálně prospěšný cíl, sociální, ekonomický, environmentální a místní prospěch.

Sociálně prospěšný cíl:

Zaměstnáváme a sociálně začleňujeme osoby ze znevýhodněných skupin, podporujeme je, vzděláváme a zapojujeme do rozhodování o chodu podniku.

Zaměstnáváme osoby z tzv. znevýhodněných skupin, zejména osoby se zdravotním postižením. V roce 2020 tvořili 95 % našich kolegů (tj. 95 % přepočtených úvazků). Jsme malý podnik, kde se svými kolegy komunikujeme, pravidelně se scházíme a dáváme jim možnost vyjadřovat názory na chod podniku.

Sociální prospěch

Podpora zohledňující specifické potřeby OZS
Je zahrnuta v náplni práce vedoucí firmy, která je zároveň pracovním asistentem, a personalistky. Dvakrát ročně se společně všichni scházíme. Skvělou příležitostí je vánoční dopoledne, kdy zaměstnance seznámíme s hospodařením v uplynulém období, stavem zakázek a výhledem do budoucna. Součástí je diskuse, v neformálním prostředí a rozdávání dárků od vedení firmy a poděkování za odvedenou práci, neboť předvánoční období pro nás patří k době nejhektičtější.

vzdělávání dle individuálních možností
Školení řidičů, profesionální školení BOZP a PO, školení 1.pomoci. Další vzdělávání je zaměřené na odbornosti potřebné pro zvyšování kvalifikace v nabízených službách.
Některým pracovníkům byl zajištěn kurz na řidičské oprávnění.

Ekonomický prospěch
 1. více než 50 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku
  Rok 2019 jsme bohužel skončili se ztrátou. V roce 2020 jsme, ale vše dohnali a tento rok jsme ukončili se ziskem
 2. nezávislost manažerského řízení na externím vlastníkovi – naplněno automaticky
 3. tržby z prodeje výrobků nebo služeb tvoří cca 50% z celkových výnosů-
Environmentální prospěch

Již portfolio našich výrobků (dřevěné hračky) nás předurčuje k vstřícnému přístupu k ekologii. Snažíme se o omezení plastů při výrobě a při balení. Je-li to možné, využíváme recyklovaných obalů k zasílání balíčků našim zákazníků. V rámci podniku omezujeme tisk, tiskneme černobíle a oboustranně. Odpad třídíme.

Místní prospěch
 1. orientace na lokální potřeby
  Při běžném provozu nejsme výrobky orientováni na lokální potřeby. V době pandemických opatření jsme však byli schopni otevřít výdejové okénko s papírenskými potřebami, které sloužilo především k získání psacích potřeb a sešitů pro školáky na domácí výuce.
 2. zaměstnávání místních obyvatel
  Všichni naši zaměstnanci jsou místní nebo z blízkého okolí.

  Nákup od místních dodavatelů – je-li to možné, využíváme služeb a dodavatelé v blízkém okolí. Spolupracujeme například s družstvem KROK v Hranicích

mskraj

Chráněnou dílnu GERLICH ODRY s.r.o. podpořil Moravskoslezský kraj v rámci projektu Rozšíření výroby ve firmě Gerlich Odry s.r.o. č. smlouvy 00590/2019/soc